Dane podstawowe

Podmiot prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy to Urząd Gminy w Mokrsku.
Pełna nazwa i adres domu:

Środowiskowy Dom Samopomocy,

98-345 Mokrsko 254,

Tel/fax-43-841-18-13

email – sdsmokrsko@op.pl
Typ domu : ABC

Kierownik: Agata Skoczylas

 

Zasięg terytorialny wsparcia udzielanego przez środowiskowy dom samopomocy :
ŚDS obejmuje zasięgiem 2 gminy : Mokrsko i Skomlin.

 

Statutowa liczba miejsc to 34 miejsca.

 

       Siedziba jednostki

Usytuowanie ŚDS to kompleks budynków przy ZSiP w Mokrsku . Siedzibą ŚDS jest zaadoptowana część budynku Szkoły Podstawowej w Mokrsku . Dom posiada oddzielne wejście. Usytuowany jest na parterze.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku jest czynny w godzinach: od 7.30 do 15.30