Konkurs ekologiczny – „Eko – wybieg”

W dniu 4 listopada 2018 r. uczestnicy naszego ośrodka wzięli udział w konkursie „Eko – wybieg” zorganizowanym w ramach projektu „ Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią – program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko”.

Celem konkursu było:

  • Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody
  • Zagospodarowanie od odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania  lub przetworzenia ,
  • Popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji odpadów, recyklingu , zanieczyszczeń powietrza, ochrony środowiska
  • Poszerzanie świadomości na temat środowiska
  • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności .

Strój ekologiczny wykonany  w ŚDS Mokrsko zaprezentowali p. W. Mucha i p. B. Mucha. Strój wykonany został z folii oraz różnego rodzaju papieru. Podczas wykonywania zastosowano m.in. technikę origami, quling, wiklinę papierową. Pod okiem pań stażystek powstały galowe stroje: suknia na bal i frak.

Konkurs był rozstrzygany w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej(organizacji społecznych i grup nieformalnych). My wystąpiliśmy jako grupa i zaprezentowaliśmy strój tańcząc poloneza.

Nasze stroje bardzo się spodobały, dlatego jury przyznało nam I miejsce, z czego jesteśmy bardzo dumni!!!

p. W. Mucha i p. B. Mucha