Poradnictwo psychologiczne i zawodowe

Rodzaj wsparcia:  kontakty interpersonalne.

Forma wsparcia: poradnictwo psychologiczne i zawodowe.

Metody pracy:

 1. Zajęcia grupowe.
 2. Rozmowy indywidualne i grupowe.
 3. Dyskusje i pogadanki.
 4. Rozmowy z rodziną.
 5. Współpraca z instytucjami społecznymi.
 6. Doradztwo zawodowe.

Cele / zadania:

 1. Utrzymanie na dobrym poziomie już wypracowanych umiejętności, poszerzenie zakresu umiejętnościch.
 2. Udoskonalenie technik ”wyrażania siebie”,
 3.  „ Autoempatia”.
 4. Udoskonalenie empatii i komunikacji w grupie
 5. Udoskonalenie technik radzenia sobie ze stresem i lękiem.
 6. Poszerzenie zasobu wiedzy w różnych sferach życia uczestników w tym m. in. problematyki zdrowia psycho – fizycznego uczestników, ewentualnego ich zatrudnienia
 7. Współpraca z rodziną – spotkania indywidualne wg bieżących potrzeb. EFEKTY / ZADANIA: Efektem zajęć będzie utrzymanie /udoskonalenie procesów poznawczych uczestników, poszerzenie zasobu wiedzy z różnych aspektach życia uczestników, pogłębienie empatii, usprawnienie komunikacji w grupie, radzenia sobie z lękami i stresem.

Efekty:

Efektem zajęć będzie utrzymanie /udoskonalenie procesów poznawczych uczestników, poszerzenie zasobu wiedzy z różnych aspektach życia uczestników, pogłębienie empatii, usprawnienie komunikacji w grupie, radzenia sobie z lękami i stresem.