Rękodzieło

Rodzaj wsparcia:  terapia zajęciowa.

Forma wsparcia:  rękodzieło.


 – I – 

Metody pracy: zajęcia indywidualne i grupowe- pogadanka, pokaz, instruktaż stanowiskowy, zajęcia praktyczne, udział w konkursach i wystawach :

 1. Plastyczne:
  A. Papieroplastyka
  B. Scrapbooking
  C. Kaletnictwo
  D. Embossing
  E. Ceramika artystyczna
  F. Witraż

Cele / zadania:

 1. Rozwój aktywności twórczej poprzez wykorzystanie różnych technik plastycznych, tworzenie wystaw, tematyczne dekorowanie pomieszczeń ośrodka .
 2. Rozwój zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo ruchowej.
 3. Rozwój u uczestników ich cech charakteru tj. silnej woli , kreatywności, systematyczności a przede wszystkim wiary we własne siły.
 4. Pobudzenie wyobraźni. 5. Udoskonalenie u uczestników poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie i stanowisko pracy oraz umiejętności gospodarowania materiałem.

EFEKTY:
Uczestnicy zdobędą umiejętności przydatne w życiu codziennym, nauczą się czynności potrzebnych przy czynnościach zawodowych a także nauczą się estetyki, staranności przy wykonywaniu pracy ,umiejętności gospodarowania materiałem, poprawi się ich sprawność w zakresie motoryki małej oraz koncentracja uwagi. Uczestnicy poznają nowe metody pracy. Poprzez wystawy z rękodzieła artystycznego będą mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności co wpłynie pozytywnie na samoocenę każdego uczestnika zajęć.

Ceramika:


Pozostałe zajęcia z rękodzieła


 – II- 

Metody pracy: stolarsko-rzeźbiarskie oraz majsterkowanie.

 

Cele / zadania:

 1. Rozwój aktywności twórczej i orientacji przestrzennej. 2.
 2. Rozwój zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 3. Uczenie się świadomego, planowanego oraz oszczędnego działania w pracy z narzędziami do naprawy uszkodzonego sprzętu oraz materiałami.
 4. Podnoszenie zaradności życiowej.
 5. Kształtowanie właściwych postaw wobec pracy.

EFEKTY: uczestnicy zdobędą umiejętności przydatne w życiu codziennym w zakresie prostych napraw majsterkowania, obsługi elektronarzędzi (zachowując zasady bezpieczeństwa) oraz zawodowym. Ponadto uczestnicy nauczą się jak oszczędnie korzystać z dostępnych materiałów, poznają nowe sposoby pracy z obróbką i zdobieniem drewna oraz majsterkowaniem i prostymi naprawami. Poprzez zajęcia praktyczne poprawi się ich aktywność twórcza oraz orientacja przestrzenna.


 – III –

Metody pracy: szycie i krawiectwo

CELE/ZADANIA:

 1. Nabycie podstawowych umiejętności z zakresu szycia ręcznego, naprawy odzieży, wprowadzenie do szycia na maszynie.
 2. Przygotowywanie kostiumów do przedstawień, karnawałowych oraz wg potrzeb.
 3. Ćwiczenia manualne rąk.

EFEKTY:
Uczestnicy nabędą umiejętności, które będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej i życiu codziennym: szycie ręczne, naprawianie uszkodzonej odzieży, przyszycie guzika, zszycie materiału oraz obsługa maszyny do szycia – samodzielnie bądź przy asyście instruktora.