Trening ekonomiczny

Rodzaj wsparcia: samoobsługa i zaradność życiowa. 

Forma wsparcia: trening ekonomiczny.

Metody pracy: zajęcia indywidualne i grupowe :dyskusje, instruktaż, pokaz, zajęcia praktyczne ( wyjścia do sklepu , banku, na pocztę.

CELE / ZADANIA:

  1. Poznanie nominałów pieniężnych.
  2. Podtrzymanie i rozwój umiejętności gospodarowania własnymi środkami.
  3. Prawidłowe odczytywanie cen towarów.
  4. Poznanie podstawowych wydatków codziennych, miesięcznych itp.
  5. Doskonalenie techniki liczenia; wydawania reszty poprzez gry i zabawy matematyczne.

EFEKTY:
Uczestnicy poznają nominały pieniężne, nauczą się dysponować pieniędzmi poprzez planowanie wydatków, porównywanie cen produktów, sporządzanie list zakupów, dokonywanie zakupów oraz doskonalenie technik liczenia-wydawania poprzez gry i zabawy matematyczne.