Trening higieniczno-estetyczny

Rodzaj wsparcia: samoobsługa i zaradność życiowa.

Forma wsparcia: trening higieniczno – estetyczny.

Metody pracy: praca indywidualna i grupowa :pogadanki, pokaz, dyskusje, prasówki, instruktaż.

Cele / zadania:

Podtrzymanie i rozwój umiejętności w zakresie:

  • czynności higienicznych realizowanych poprzez zwracanie uwagi na higienę osobistą i estetykę wyglądu,
  • higienę i odpowiedni dobór odzieży,
  • dbania o odpowiednią pielęgnację skóry, włosów i paznokci.

EFEKTY:
Uczestnicy poznają / utrwalą zasady dbania o higienę całego ciała, utrwalą zasady mycia rąk przed posiłkiem oraz po korzystaniu z toalety. Uczestnicy zajęć poznają zasady higieny odzieży, dbania o wygląd zewnętrzny, zdobędą / utrwalą informację w zakresie doboru stroju do pory roku i okoliczności.