Turystyka i zawody sportowe

Rodzaj wsparcia:  zajęcia ogólnousprawniające. 

Forma wsparcia:  turystyka i zawody sportowe.

Metody pracy:

  1. Wycieczki.
  2. Spacery.
  3. Udział w zawodach sportowych.

Cele / zadania:

  1. Utrzymanie sprawności ruchowej.
  2. Zdobycie nawyku celowej aktywności.
  3. Utrzymanie prawidłowej wagi ciała i zapobieżenie chorobom cywilizacyjnym.
  4. Relaks, poprawa nastroju, rozładowanie napięć psychicznych.
  5. Podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości. 6. Skorygowanie wad sylwetki. 7. Zapobieżenie bierności.

EFEKTY:
Dzięki tym zajęciom uczestnicy osiągną poprawę ogólnej kondycji fizycznej, a dzięki udziałowi w zawodach sportowych podniesie się ich samoocena i wiara w swoje możliwości. Uczestnicy nauczą się jak organizować wyjazdy.