Wsparcie prowadzone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mokrsku

RODZAJE WSPARCIA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W MOKRSKU FORMA WSPARCIA METODY PRACY: CELE / ZADANIA ORAZ SPODZIEWANE EFEKTY:
1. Samoobsługa i zaradność życiowa
 1. Trening kulinarny
 1. Praca indywidualna i grupowa : pokaz, pogadanka, instruktaż wykonywanych czynności, zajęcia praktyczne i teoretyczne wykonywane pod kierunkiem instruktora lub samodzielnie.
CELE / ZADANIA:

  1. Nabycie / podtrzymanie umiejętności w zakresie:
   • przygotowania prostych potraw i napojów,
   • podejmowanie prób samodzielnego przygotowywania prostego ciepłego posiłku oraz czytanie i sporządzanie jadłospisów,
   • • poznawania przypraw i ich zastosowania,
   • zmywania naczyń ręcznie i w zmywarce,
   • spożywania posiłków (w tym trening rozmowy, zachowanie się przy stole ,nakrywania do stołu),
   • dokonywania zakupów do danego posiłku.

EFEKTY:

Uczestnicy dzięki treningowi nabędą/podtrzymają/ udoskonalą umiejętności kulinarne. Nauczą się przygotowywać różnego rodzaju potrawy ,poznają różne rodzaje przypraw i ich zastosowanie, nauczą się czytać przepisy kulinarne oraz nabędą umiejętności w zakresie zdrowego i estetycznego przygotowywania i spożywania posiłków, nakrywania do stołu oraz sporządzania listy zakupów- odpowiedniej do danego posiłku.

Trening higieniczno – estetyczny Praca indywidualna i grupowa :pogadanki, pokaz, dyskusje, prasówki, instruktaż. CELE/ZADANIA:

Podtrzymanie i rozwój umiejętności w zakresie:

 • czynności higienicznych realizowanych poprzez zwracanie uwagi na higienę osobistą i estetykę wyglądu,
 • higienę i odpowiedni dobór odzieży,
 • dbania o odpowiednią pielęgnację skóry, włosów i paznokci.

EFEKTY:
Uczestnicy poznają / utrwalą zasady dbania o higienę całego ciała, utrwalą zasady mycia rąk przed posiłkiem oraz po korzystaniu z toalety. Uczestnicy zajęć poznają zasady higieny odzieży, dbania o wygląd zewnętrzny, zdobędą / utrwalą informację w zakresie doboru stroju do pory roku i okoliczności.

3. Zajęcia z zakresu zachowań prozdrowotnych i dostępności do świadczeń lekarskich 1. Praca indywidualna i grupowa: pogadanki, prasówki, dyskusje, instruktaż, udział uczestnika we własnym leczeniu CELE / ZADANIA:

 1. Poznanie dozowania aktualnie stosowanych przez uczestników leków.
 2. Nabycie i podtrzymanie umiejętności organizowania wizyt u lekarza, prowadzenia terminarza wizyt lekarskich.
 3. Trening farmakologiczny.
 4. Nabycie umiejętności samodzielnej realizacji recept .
 5. Współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego, innymi poradniami i rodzinami.
 6. Poznanie objawów wybranych schorzeń, postępowanie i leczenie.
 7. Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach choroby oraz pobytów w szpitalu.

EFEKTY:
Uczestnicy nauczą się jak odpowiednio organizować wizytę lekarską, realizować recepty oraz dozować przyjmowane przez nich leki.

Trening umiejętności praktycznych Praca indywidualna i grupowa :instruktaż, pokaz, trening praktyczny. CELE / ZADANIA:

 1. Nabycie umiejętności podstawowych czynności porządkowych w ośrodku oraz wokół ośrodka,
 2. Poznanie / utrwalenie sposobów segregacji i prania odzieży,
 3. Nabycie umiejętności obsługi urządzeń AGD( zmywarka, pralka, lodówka-zamrażarka, żelazko, ekspres do kawy, czajnik elektryczny ,mikrofalówka) zgodnie z zasadami BHP
 4. Odpowiedni dobór środków czystości .
 5. Pielęgnacja kwiatów, drzew i krzewów, porządki wokół ŚDS.

EFEKTY:
Podopieczni nabędą umiejętności w zakresie właściwego i bezpiecznego posługiwania się sprzętami AGD. W trakcie czynności porządkowych nauczą się jak dobierać środki czystości do danej czynności (ścieranie kurzu, zamiatanie, mycie podłogi) oraz poznają, w jaki sposób należy segregować i prać odzież.

Trening ekonomiczny Zajęcia indywidualne i grupowe :dyskusje, instruktaż, pokaz, zajęcia praktyczne ( wyjścia do sklepu , banku, na pocztę CELE / ZADANIA:

 1. Poznanie nominałów pieniężnych.
 2. Podtrzymanie i rozwój umiejętności gospodarowania własnymi środkami.
 3. Prawidłowe odczytywanie cen towarów.
 4. Poznanie podstawowych wydatków codziennych, miesięcznych itp.
 5. Doskonalenie techniki liczenia; wydawania reszty poprzez gry i zabawy matematyczne.

EFEKTY:
Uczestnicy poznają nominały pieniężne, nauczą się dysponować pieniędzmi poprzez planowanie wydatków, porównywanie cen produktów, sporządzanie list zakupów, dokonywanie zakupów oraz doskonalenie technik liczenia-wydawania poprzez gry i zabawy matematyczne.

Zajęcia ogólnousprawniające
 1. Zajęcia sportowo – rekreacyjne
 2. Turystyka i zawody sportowe
 1.  Systematyczne ćwiczenia indywidualne i grupowe, wyjazdy na basen.

 

 1. Wycieczki.
 2. Spacery.
 3. Udział w zawodach sportowych.
CELE / ZADANIA:

 1. Utrzymanie sprawności ruchowej.
 2. Zdobycie nawyku celowej aktywności.
 3. Utrzymanie prawidłowej wagi ciała i zapobieżenie chorobom cywilizacyjnym.
 4. Relaks, poprawa nastroju, rozładowanie napięć psychicznych.
 5. Podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości. 6. Skorygowanie wad sylwetki. 7. Zapobieżenie bierności.

EFEKTY:
Dzięki tym zajęciom uczestnicy osiągną poprawę ogólnej kondycji fizycznej, a dzięki udziałowi w zawodach sportowych podniesie się ich samoocena i wiara w swoje możliwości. Uczestnicy nauczą się jak organizować wyjazdy.

Terapia zajęciowa 1. Rękodzieło Zajęcia indywidualne i grupowe- pogadanka, pokaz, instruktaż stanowiskowy, zajęcia praktyczne, udział w konkursach i wystawach :

 1. Plastyczne:
  A. Papieroplastyka
  B. Scrapbooking
  C. Kaletnictwo
  D. Embossing
  E. Ceramika artystyczna
  F. Witraż
CELE / ZADANIA:

 1. Rozwój aktywności twórczej poprzez wykorzystanie różnych technik plastycznych, tworzenie wystaw, tematyczne dekorowanie pomieszczeń ośrodka .
 2. Rozwój zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo ruchowej.
 3. Rozwój u uczestników ich cech charakteru tj. silnej woli , kreatywności, systematyczności a przede wszystkim wiary we własne siły.
 4. Pobudzenie wyobraźni. 5. Udoskonalenie u uczestników poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie i stanowisko pracy oraz umiejętności gospodarowania materiałem.

EFEKTY:
Uczestnicy zdobędą umiejętności przydatne w życiu codziennym, nauczą się czynności potrzebnych przy czynnościach zawodowych a także nauczą się estetyki, staranności przy wykonywaniu pracy ,umiejętności gospodarowania materiałem, poprawi się ich sprawność w zakresie motoryki małej oraz koncentracja uwagi. Uczestnicy poznają nowe metody pracy. Poprzez wystawy z rękodzieła artystycznego będą mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności co wpłynie pozytywnie na samoocenę każdego uczestnika zajęć.

2 Stolarsko-rzeźbiarskie oraz majsterkowanie. CELE/ZADANIA:

 1. Rozwój aktywności twórczej i orientacji przestrzennej. 2.
 2. Rozwój zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 3. Uczenie się świadomego, planowanego oraz oszczędnego działania w pracy z narzędziami do naprawy uszkodzonego sprzętu oraz materiałami.
 4. Podnoszenie zaradności życiowej.
 5. Kształtowanie właściwych postaw wobec pracy. EFEKTY: Uczestnicy zdobędą umiejętności przydatne w życiu codziennym w zakresie prostych napraw majsterkowania, obsługi elektronarzędzi (zachowując zasady bezpieczeństwa) oraz zawodowym. Ponadto uczestnicy nauczą się jak oszczędnie korzystać z dostępnych materiałów, poznają nowe sposoby pracy z obróbką i zdobieniem drewna oraz majsterkowaniem i prostymi naprawami. Poprzez zajęcia praktyczne poprawi się ich aktywność twórcza oraz orientacja przestrzenna.
3. Szycie / krawiectwo CELE/ZADANIA:

 1. Nabycie podstawowych umiejętności z zakresu szycia ręcznego, naprawy odzieży, wprowadzenie do szycia na maszynie.
 2. Przygotowywanie kostiumów do przedstawień, karnawałowych oraz wg potrzeb.
 3. Ćwiczenia manualne rąk.

EFEKTY:
Uczestnicy nabędą umiejętności, które będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej i życiu codziennym: szycie ręczne, naprawianie uszkodzonej odzieży, przyszycie guzika, zszycie materiału oraz obsługa maszyny do szycia – samodzielnie bądź przy asyście instruktora.

2. Arteterapia i terapia pedagogiczna Teatroterapia – drama. elementy muzykoterapii, bajkoterapia, zajęcia edukacyjne CELE/ZADANIA:

 1. Rozwój zainteresowań,
 2. Wyzwalanie właściwych postaw i emocji,
 3. Rozwój wyobraźni, obniżenie napięć psychicznych,
 4. Nauczanie dydaktyczne i wychowawcze( kształtowanie odpowiednich form zachowania, pożądanych cech osobowości, ćwiczenie/nauka czytania ,pisania, działania matematyczne),
 5. Rozwój zdolności poprzez przygotowanie części artystycznych na spotkania integracyjne.
 6. EFEKTY: Odprężenie, relaks ,obniżenie napięć, poprawa percepcji wzrokowo – słuchowej. Przygotowanie inscenizacji na różne okoliczności pobudzi, odkryje i rozwinie zdolności artystyczne uczestników.
4. Kontakty interpersonalne 1. Trening umiejętności społecznych / zachowania się w miejscach publicznych
 1. Indywidualne rozmowy uczestników z zespołem wspierająco –aktywizującym oraz udział w zajęciach grupowych.
 2. Zebrania społeczności: dyskusje, ćwiczenia wypowiadania się w grupie, nauka słuchania, rozwiązywanie problemów pojawiających się na grupie
 3. Udział w imprezach integracyjnych
 4. Wizyty domowe.
 5. Spotkania z „ interesującą osobą”.
 6. Wyjazdy do kina, muzeum, wycieczki krajoznawcze, agroturystyka połączona z hipoterapią.
CELE/ZADANIA:

 1. Ukształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi i społecznością lokalną.
 2. Rozumienie reguł skutecznej, jasnej i wyraźnej komunikacji (doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów, podtrzymywania rozmowy, aktywnego słuchania).
 3. Poznanie zasad rozwiązywania konfliktów i umiejętne ich stosowanie.
 4. Nabycie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych.
 5. Wyuczenie / podtrzymanie nawyków grzecznościowych
 6. Zintegrowanie z osobami niepełnosprawnymi z innych placówek oraz społeczeństwem lokalnym. EFEKTY / ZADANIA: Uczestnicy nabędą umiejętność pracy w grupie, poznają reguły komunikacji, poznają zasady rozwiązywania konfliktów oraz zachowania w miejscach publicznych. Dzięki tym zajęciom uczestnicy będą prawidłowo zachowywać się w różnego rodzaju instytucjach, placówkach, będą stosować formy grzecznościowe stosownie do sytuacji.
2. Poradnictwo psychologiczne i zawodowe
 1. Zajęcia grupowe.
 2. Rozmowy indywidualne i grupowe.
 3. Dyskusje i pogadanki.
 4. Rozmowy z rodziną.
 5. Współpraca z instytucjami społecznymi.
 6. Doradztwo zawodowe.
CELE / ZADANIA:

 1. Utrzymanie na dobrym poziomie już wypracowanych umiejętności, poszerzenie zakresu umiejętnościch.
 2. Udoskonalenie technik ”wyrażania siebie”,
 3.  „ Autoempatia”.
 4. Udoskonalenie empatii i komunikacji w grupie
 5. Udoskonalenie technik radzenia sobie ze stresem i lękiem.
 6. Poszerzenie zasobu wiedzy w różnych sferach życia uczestników w tym m. in. problematyki zdrowia psycho – fizycznego uczestników, ewentualnego ich zatrudnienia
 7. Współpraca z rodziną – spotkania indywidualne wg bieżących potrzeb. EFEKTY / ZADANIA: Efektem zajęć będzie utrzymanie /udoskonalenie procesów poznawczych uczestników, poszerzenie zasobu wiedzy z różnych aspektach życia uczestników, pogłębienie empatii, usprawnienie komunikacji w grupie, radzenia sobie z lękami i stresem.
5. Organizacja czasu wolnego 1.Zajęcia świetlicowe
 1. Pogadanki i dyskusje
 2. Gry towarzyskie/stolikowe/multimedialne
 3. Słuchanie muzyki, oglądanie. tv, czasopism, czytanie.
CELE / ZADANIA:

 1. Rozwój wiedzy o świecie (informacje geograficzne, przyrodnicze, społeczne itp.)
 2. Rozwój zainteresowań . EFEKTY: Wzrost zainteresowania sposobami spędzania wolnego czasu. Zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami. Pogłębianie wiedzy ogólnej, relaks, wyciszenie.
2. Zajęcia komputerowe Praca z komputerem. (poruszanie się po internecie, przepisywanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć do kronik ŚDS i „ MiZ”) CELE / ZADANIA:

 1. Nabycie umiejętności samodzielnej pracy z komputerem,
 2. Podtrzymanie i rozwój zainteresowań. EFEKTY: W ramach zajęć komputerowych uczestnicy potrzymają umiejętność redagowania informatora „ Marzenia i zdarzenia” który wydawany jest 2 razy w roku. Przygotowując wydanie informatora uczestnicy nauczą się obsługiwać edytor tekstów, przygotowywać zdjęcia do „ MiZ”. Poza tym uczestnicy będą wiedzieć jak bezpiecznie poruszać się po internecie, wyszukiwać przydatne informacje za pomocą przeglądarek internetowych obsługiwać pocztę e-mail.