Zajęcia świetlicowe

Rodzaj wsparcia:  organizacja czasu wolnego.

Forma wsparcia: zajęcia świetlicowe

Metody pracy:

  1. Pogadanki i dyskusje
  2. Gry towarzyskie/stolikowe/multimedialne
  3. Słuchanie muzyki, oglądanie. tv, czasopism, czytanie.

Cele / zadania:

  1. ELE / ZADANIA:
    1. Rozwój wiedzy o świecie (informacje geograficzne, przyrodnicze, społeczne itp.)
    2. Rozwój zainteresowań .

Efekty:

Wzrost zainteresowania sposobami spędzania wolnego czasu. Zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami. Pogłębianie wiedzy ogólnej, relaks, wyciszenie.