Arteterapia i terapia pedagogiczna

Rodzaj wsparcia:  terapia zajęciowa

Forma wsparcia:  arteterapia i terapia pedagogiczna

Metody pracy: teatroterapia – drama. elementy muzykoterapii, bajkoterapia, zajęcia edukacyjne

CELE/ZADANIA:

  1. Rozwój zainteresowań,
  2. Wyzwalanie właściwych postaw i emocji,
  3. Rozwój wyobraźni, obniżenie napięć psychicznych,
  4. Nauczanie dydaktyczne i wychowawcze( kształtowanie odpowiednich form zachowania, pożądanych cech osobowości, ćwiczenie/nauka czytania ,pisania, działania matematyczne),
  5. Rozwój zdolności poprzez przygotowanie części artystycznych na spotkania integracyjne.

EFEKTY: Odprężenie, relaks ,obniżenie napięć, poprawa percepcji wzrokowo – słuchowej. Przygotowanie inscenizacji na różne okoliczności pobudzi, odkryje i rozwinie zdolności artystyczne uczestników.