WARUNKI PRZYJĘCIA

Kierujemy wsparcie terapeutyczne dla 34 osób legitymujących się niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i ruchową z terenu gminy Mokrsko i Skomlin .

Do Domu mogą być przyjęte osoby upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, znacznym
i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

PRZYJĘCIE DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY ODBYWA SIĘ
 W NASTĘPUJĄCYCH KROKACH:

  1. Zainteresowana osoba po zapoznaniu się z ofertą Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wstępnej rozmowie z kierownikiem jednostki może pobrać potrzebne do złożenia dokumenty z GOPS , ze strony internetowej : sds.mokrsko.pl lub bezpośrednio z ŚDS.
  2. Następnie wypełnione dokumenty składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego miejscu zamieszkania. 

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRZYJĘCIE DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY POWINNY MIEĆ ZE SOBĄ:

  • Wypełniony wniosek,
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • Wypełnione zaświadczenie przez lekarza internistę/rodzinnego,
  • Wypełnione zaświadczenie przez lekarza  psychiatrę lub neurologa .

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o przyjęcie do ŚDS

Zaświadczenie lekarza rodzinnego

Zaświadczenie lekarza specjalisty