Zachowania prozdrowotne i dostępności do świadczeń lekarskich

Rodzaj wsparcia: samoobsługa i zaradność życiowa.

Forma wsparcia: zajęcia z zakresu zachowań prozdrowotnych i dostępności do świadczeń lekarskich.

Metody pracy: praca indywidualna i grupowa: pogadanki, prasówki, dyskusje, instruktaż, udział uczestnika we własnym leczeniu.

Cele / zadania:

  1. Poznanie dozowania aktualnie stosowanych przez uczestników leków.
  2. Nabycie i podtrzymanie umiejętności organizowania wizyt u lekarza, prowadzenia terminarza wizyt lekarskich.
  3. Trening farmakologiczny.
  4. Nabycie umiejętności samodzielnej realizacji recept .
  5. Współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego, innymi poradniami i rodzinami.
  6. Poznanie objawów wybranych schorzeń, postępowanie i leczenie.
  7. Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach choroby oraz pobytów w szpitalu.

EFEKTY:
Uczestnicy nauczą się jak odpowiednio organizować wizytę lekarską, realizować recepty oraz dozować przyjmowane przez nich leki.