Zajęcia komputerowe

Rodzaj wsparcia:  organizacja czasu wolnego.

Forma wsparcia: zajęcia komputerowe.

Metody pracy:

  1. Praca z komputerem. (poruszanie się po internecie, przepisywanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć do kronik ŚDS i „ MiZ”)

Cele / zadania:

  1. Nabycie umiejętności samodzielnej pracy z komputerem,
  2. Podtrzymanie i rozwój zainteresowań.

Efekty:

W ramach zajęć komputerowych uczestnicy potrzymają umiejętność redagowania informatora „ Marzenia i zdarzenia” który wydawany jest 2 razy w roku. Przygotowując wydanie informatora uczestnicy nauczą się obsługiwać edytor tekstów, przygotowywać zdjęcia do „ MiZ”. Poza tym uczestnicy będą wiedzieć jak bezpiecznie poruszać się po internecie, wyszukiwać przydatne informacje za pomocą przeglądarek internetowych obsługiwać pocztę e-mail.